De 5 beste tools voor performance management

Performance management heeft behoefte aan overzicht in uw organisatie, dat is wel duidelijk. Als u geen overzicht hebt, kunt u uw beleid niet goed sturen.

Hoe verkrijg je nu dat overzicht?

Een manier om dat te doen, is KPI’s definiëren, en die monitoren. Welke KPI’s u daarvoor uitkiest luistert zeer nauw, want u moet een goed beeld krijgen van uw hele organisatie. Kiest u te weinig KPI’s, dan ziet u niet genoeg. Kiest u er teveel, dan ziet u door de bomen het bos niet meer. De hoeveelheid moet dus wel enigszins beperkt worden. Daarom is die keus zo belangrijk.

Concrete doelen

Strategie en visie is waar het om draait in een organisatie. Meer dan wat ook willen we dat onze organisatie onze visie uitdraagt. De strategie die we gebruiken is daarop gericht. En op het efficiënt runnen van hert bedrijf, natuurlijk. Onze doelen behalen.

Om goed te kunnen meten of we onze doelen halen, is het belangrijk, visie en strategie naar concrete doelen te vertalen. Daarmee kunnen we resultaatindicatoren vaststellen.

Een belangrijke factor hierin zijn de klantketens. Richten we ons hierop, dan worden veranderingen geïmplementeerd die werkelijk effect hebben, en wordt de samenwerking tussen afdelingen bevorderd.

Verbetercultuur

Met behulp van strategiekaarten wordt de bedrijfsstrategie voor uw medewerkers helder gemaakt. De veranderboodschap, de klantketens, de strategische doelen en de indicatoren om het resultaat te meten kunnen daarop per medewerker worden opgesteld. Hierdoor worden de medewerkers betrokken bij veranderingen en verbeteringen. Ze vertalen de concrete doelen steeds naar hun eigen werksituatie.

Als vanzelf ontstaat een dialoog tussen medewerkers. Met behulp van verbeterborden kunnen zij zien hoe zij rechtstreeks de klanttevredenheid beïnvloeden. Zo ontstaat een verbetercultuur.

Tools

ManagementZo worden er verschillende tools gebruikt in performance management. KPI’s, en software om die te monitoren. Concrete strategische doelen. Strategiekaarten, en verbeterborden. Deze zouden kunnen worden gedefinieerd als belangrijke tools. Maar eigenlijk is het de integratie van al deze tools, wat de beste ondersteuning voor performance management geeft. En vooral de daaruit voortkomende samenwerking tussen medewerkers. Tussen verschillende afdelingen. Tussen management en werkvloer. De dialoog die er ontstaat. De cultuur, die gericht is op verbeteren van de performance in zijn geheel. Dat zal maken, dat uw organisatie aan de top komt, en dat steeds zal blijven.

Wilt u weten hoe u het beste deze tools kunt inzetten en integreren? Met behulp van een goed adviesbureau op dit gebied kunt u bereiken wat u wilt!